Robert Ratajczak

adwokat

Adwokat specjalizujący się w zagadnieniach własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem praw autorskich oraz międzynarodowej ochrony własności intelektualnej.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Prawa autorskie a odpowiedzialność karna

Robert Ratajczak12 lipca 2012Komentarze (0)

Jako adwokat dość często mam styczność z prawem karnym, również w zakresie prawa autorskiego.

Dlatego też chciałbym Tobie dzisiaj napisać parę słów na temat odpowiedzialności karnej za naruszenie praw autorskich.

Musisz bowiem pamiętać, że konsekwencje naruszenia praw autorskich nie są jedynie ograniczone do kwestii roszczeń cywilnych, ale bardzo często określone zachowania naruszające te prawa wypełniają również znamiona czynów zabronionych.

Jakie zachowania są karalne? Spójrzmy:

1) rozpowszechnianie bez podania danych identyfikujących osobę uprawnioną,

2) przywłaszczenie autorstwa, lub wprowadzania w tym zakresie w błąd (plagiat, w tym plagiat odwrócony),

3) nieuprawnione rozpowszechnianie utworów,

4) nieuprawnione utrwalanie lub zwielokrotnianie celem ich dalszego rozpowszechniania (pamiętacie czasy „bazarków” przy różnego rodzaju akademikach ?),

5) obrót nielegalnym kopiami,

6) wytwarzanie, obrót urządzeniami służącymi do niedozwolonego usuwania lub obchodzenia zabezpieczeń przed odtwarzaniem, przegrywaniem, zwielokrotnianiem utworów,

7) uniemożliwianie, utrudnianie wykonywania prawa kontroli korzystania z utworu.

Jakie sankcje przewidziano za powyższe czyny? to zależy od danego czynu, granice jednak wahają się od kary grzywny aż po 5 lat pozbawienia wolności (oczywiście nie każdy czyn jest tak penalizowany). Zagrożenie karą wzrasta z reguły w przypadku działania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, uczynienia z procederu źródła stałego dochodu, uczynienia z tego działalności przestępnej, kierowania lub organizowania taką działalnością.

Większość z ww. czynów, choć nie wszystkie, ścigana jest na wniosek pokrzywdzonego. 

Często uprawnienia pokrzywdzonego przysługują także właściwej organizacji zbiorowego zarządzania.

Jak widzisz, nieznajomość prawa autorskiego rodzi bardzo poważne konsekwencje, często zapłacić można niestety w dwojaki sposób….i finansowy i karny.

By jednak nie kończyć wpisu pesymistycznie przypominam Ci, że istnieje jeszcze instytucja warunkowego zawieszenia wykonania kary 🙂

Poprzedni wpis:

Następny wpis: