Robert Ratajczak

adwokat

Adwokat specjalizujący się w zagadnieniach własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem praw autorskich oraz międzynarodowej ochrony własności intelektualnej.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Kiedy powstaje ochrona praw autorskich?

Robert Ratajczak12 czerwca 20122 komentarze

Ostatnio, jako pełnomocnik strony, brałem udział w przesłuchaniu, które dotyczyło praw autorskich.

Mimo włożonego wysiłku, wychodząc z przesłuchania, miałem nieodparte wrażenie, że osoba przeprowadzająca czynności nie do końca dała się przekonać o braku jakichkolwiek formalizmów związanych z powstaniem ochrony praw autorskich.

Wymagano „dowodów”, „dokumentów”, „zaświadczeń” i masy innych rzeczy na potwierdzenie że prawa autorskie do dzieła, w tym konkretnym przypadku, są chronione.

Pomyślałem, że to dobry moment by opowiedzieć Ci kiedy powstaje ochrona praw autorskich, i to zarówno majątkowych jak i osobistych.

Kiedy powstaje ochrona praw autorskich

Kiedy powstaje ochrona praw autorskich majątkowych i osobistych?

Pamiętaj o czterech zasadach dotyczących powstania ochrony praw autorskich:

  1. prawa autorskie mają charakter terytorialny, tj. są chronione na podstawie ustawy autorskiej danego kraju jedynie na jego obszarze. Ochrona ta zatem powstaje i istnieje niezależnie w każdym kraju, i to według samodzielnie określonych reguł. Ochrona w Polsce powstaje ze względu na polskie (lub kraju członkowskiego UE, EFTA)  obywatelstwo twórcy, miejsce pierwszej lub równoczesnej publikacji w Polsce, polski język pierwszej publikacji, lub w końcu przepisy konwencji międzynarodowych,
  2. prawa autorskie (majątkowe jak i osobiste) powstają z chwilą ustalenia (uzewnętrznienia) dzieła,
  3. powstanie ochrony praw autorskich – następuje niejako z „automatu” – nie zależy od spełnienia jakichkolwiek formalizmów  (opłat, rejestracji, noty copyrightowej etc) – oczywiście poza tymi wskazanymi  w pkt 1. Choć tutaj do roku bodaj 1994 był pewien wyłom w tej zasadzie, warunkiem powstania ochrony praw autorskich do fotografii było zastrzeżenie praw autorskich do tychże w sposób wyraźny,
  4. ze względu na przepisy umów międzynarodowych autorska ochrona utworu powstaje z chwilą jego stworzenia nie tylko w Polsce, ale praktycznie rzecz biorąc (gł. porozumienie TRIPS) na całym świecie.

Proste prawda?

Po co zamieszcza się notę copyrightową?

Po co więc tak często zamieszcza się notę copyrightową?

Cóż, pewnie część twórców nawet sama nie wie po co taką notę zamieszcza 🙂

Generalnie jednak służy ona do zainicjowania ochrony w krajach nie związanych konwencją berneńską. Ułatwia ona również dochodzenie w USA odszkodowania za naruszenie praw autorskich. Oczywiście niezależnie od ww., taka nota zawsze stanowi element informacyjny i ostrzegający.

Robert Ratajczak
adwokat

Photo by Jason Dent on Unsplash

***

Plagiat ? kiedy mamy z nim do czynienia?

Parę dni temu głośno było o książce, która rzekomo miała swoją treść (często słowo w słowo) czerpać z blogów o tej samej tematyce, rzecz jasna bez zgody autorów tychże blogów.

Nie jest moją intencją oceniać kto ma rację w tym sporze.

Jeśli chciałbyś przeczytać coś więcej na ten temat zapraszam do lektury >tutaj<.

Przy tej okazji postanowiłem jednak przybliżyć Ci tematykę plagiatu [Czytaj dalej…]

Magda 19 sierpnia, 2012 o 19:16

Jak odczytać art. 61 Prawa autorskiego i w zasadzie czemu służy ? Czy to pozwolenie na korzystanie (udzielenie licencji) czy też może swoiste przeniesienie majątkowych praw autorskich ? Czy umożliwia on wykorzystanie koncepcji architektonicznej do jednej budowy (wykonania dokumentacji projektowej i wybudowania obiektu), czy też mowa jest tam jedynie o kompletnej już dokumentacji projektowej (projekcie architektonicznym), na podstawie którego można wybudować obiekt ?

Robert Ratajczak 19 sierpnia, 2012 o 19:55

Witam,
Przepis o którym piszesz jest regułą interpretacyjną i dotyczy sytuacji spełniających łącznie wszystkie niżej wymienione warunki:
1-kontrahent zawarł umowę z osobą uprawnioną z tytułu praw autorskich do projektu (odpadają więc sytuacje gdy projekt jest zamieszczony gdziekolwiek w przestrzeni publicznej, na stronach www, w czasopismach etc – to jest jedynie – jeśli już – zaproszenie do zawarcia umowy),
2-mowa jest tutaj jedynie o projekcie utworu architektonicznego, architektoniczno-urbanistycznego oraz urbanistycznego (dot. też architektury wnętrz). Chodzi więc, jak słusznie wskazuje prof Ferenc-Szydełko, o projekty budowlane w rozumieniu art. 34 PrBud,
3-Kontrahent ma prawo do wykorzystania projektu w celu wzniesienia jednej budowli, budynku (oczywiście jeśli nic innego nie wynika z zawartej umowy). Do tego kontrahent ma prawo do wszelkich form pośrednich zwielokrotniania projektu, o ile jest to niezbędne do wzniesienia budowli, budynku,
4-umowa ad 2 ma charakter licencji niewyłącznej, czyli osoba uprawniona z tytułu praw autorskich może również udzielić licencji do projektu innym osobom.

Powyższy przepis jest reguł interpretacyjną, tj. wchodzi w grę jeśli strony umowy nie określiły ww. kwestii inaczej w umowie.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: