NFZ a prawa autorskie

Dziś przy porannej kawie miałem okazję przeczytać artykuł dotyczący śledztwa jakie zostało wszczęte w związku z zaniedbaniami w NFZ, które narosły przez lata, a to w związku z obsługą informatyczną NFZ. Link do artykułu znajduje się >tutaj<. Okazuje się, że taka instytucja jak NFZ - wedle relacji prasowych - w umowach z wykonawcą dostarczającym system informatyczny, nie zabezpieczyła kwestii praw autorskich. Szczerze mówiąc nie mieści mi się to w głowie, by nikt nie zwrócił uwagi na taki "detal".Tłumaczeni ...

Więcej

Fixed Price czy Time & Material ?

Klienci firm IT co do zasady lubią mieć zamknięte budżety, chcą wiedzieć że poszczególne projekty nie przekroczą określonej przez dyrektorów finansowych górnych pułapów budżetu. Działa to trochę jak w branży motoryzacyjnej, księgowi decydują o wszystkim ;) To problem bardzo często występujący w praktyce moich klientów i zdarza się że jest przyczyną wielu nieporozumień i konfliktów. Zacznijmy jednak od początku, czym różni się Fixed Price od Time & Material ? Zacznijmy od Fixed Price, w dużym skrócie sprowadz ...

Więcej

Specyfikacja wymagań użytkownika

  W poprzednim wpisie pisałem o tym, że proces powstawania oprogramowania na zamówienie (lub dostosowanie już istniejącego) jest wieloetapowy, co siłą rzeczy znajduje swoje odzwierciedlenie w umowach regulujących te kwestie. Niniejszy wpis ma za zadanie pokazać Ci jak wyglądają poszczególne etapy, ze szczególnym uwzględnieniem określenia wymagań użytkownika. Informatycy cykle życia oprogramowania określają następująco: Określenie wymagań użytkownika, Wytworzenie oprogramowania, Wdrożenie, Eksplo ...

Więcej

Umowy o stworzenie oprogramowania

Dzisiejszym wpisem chciałbym zapoczątkować serię artykułów dotyczących praw autorskich w branży IT, w tym głównie w zakresie umów o stworzenie oprogramowania lub dostosowania już istniejącego oprogramowania do potrzeb klienta. Temat jest z pewnością rozwojowy, a mając na uwadze fakt, że obsługuję firmy działające w tej branży, w tym także te o zasięgu międzynarodowym, to i miałem już do czynienia z ciekawymi przypadkami, o których mam nadzieję Ci napisać. W pierwszej kolejności należy sobie uzmysłowić, że rzadko, ...

Więcej

Trybunał o prawie autorskim

Witaj, w dniu dzisiejszym Trybunał Konstytucyjny, wyrokiem w sprawie o sygn. akt SK 32/14, orzekł o niezgodności przepisu art. 79 ust. 1 pkt 3 lit b) Ustawy z dnia 4 lutego o prawie autorskim i prawach pokrewnych z Konstytucją  w zakresie, w jakim uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa, naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej w przypadku gdy naruszenie jest zawinione trzykrotności stosownego wy ...

Więcej

Zmiany, zmiany, zmiany… Zmieniam wygląd bloga!

Witaj, z pewnością zauważyłeś delikatną ;) zmianę w wyglądzie bloga oraz logo. Myślałem o tym od dłuższego czasu, ale w końcu jest i...jestem ciekaw Twojej opinii. Na dniach dojdzie jeszcze do jednej małej już zmiany, ale o tym napiszę niebawem. Photo Credit: ash-s via Compfight cc   ...

Więcej